به نام خداوند رحمتگر مهربان

 

تفاخر به بیشترداشتن شما را غافل داشت (1)

تا كارتان [و پایتان] به گورستان رسید (2)

نه چنین است زودا كه بدانید (3)

باز هم نه چنین است زودا كه بدانید (4)

هرگز چنین نیست اگر علم‏الیقین داشتید (5)

به یقین دوزخ را مى‏بینید (6)

سپس آن را قطعا به عین‏الیقین درمى‏یابید (7)

سپس در همان روز است كه از نعمت [روى زمین] پرسیده خواهید شد (8)

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 4 خرداد 1390    | توسط: ط ط    |    |
نظرات()