به نام خداوند رحمتگر مهربان

 

كوبنده (1)

چیست كوبنده (2)

و تو چه دانى كه كوبنده چیست (3)

روزى كه مردم چون پروانه[هاى] پراكنده گردند (4)

و كوه‏ها مانند پشم زده‏ شده رنگین شود (5)

اما هر كه سنجیده‏هایش سنگین برآید (6)

پس وى در زندگىِ خوشى خواهد بود (7)

و اما هر كه سنجیده‏هایش سبك بر آید (8)

پس جایش هاویه باشد (9)

و تو چه دانى كه آن چیست (10)

آتشى است ‏سوزنده (11)

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 4 خرداد 1390    | توسط: ط ط    |    |
نظرات()