به نام خداوند رحمتگر مهربان

 

سوگند به انجیر و زیتون (1)

و طور سینا (2)

و این شهر اَمن [و امان] (3)

[كه] براستى انسان را در نیكوترین اعتدال آفریدیم (4)

سپس او را به پست‏ترین [مراتب] پستى بازگردانیدیم (5)

مگر كسانى را كه گرویده و كارهاى شایسته كرده‏اند كه پاداشى بى‏منت ‏خواهند داشت (6)

پس چه چیز تو را بعد [از این] به تكذیب جزا وامى‏دارد (7)

آیا خدا نیكوترین داوران نیست (8)

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 4 خرداد 1390    | توسط: ط ط    |    |
نظرات()