به نام خداوند رحمتگر مهربان

 

آیا براى تو سینه‏ات را نگشاده‏ایم (1)

و بار گرانت را از [دوش] تو برنداشتیم (2)

[بارى] كه [گویى] پشت تو را شكست (3)

و نامت را براى تو بلند گردانیدیم (4)

پس [بدان كه] با دشوارى آسانى است (5)

آرى با دشوارى آسانى است (6)

پس چون فراغت ‏یافتى به طاعت دركوش (7)

و با اشتیاق به سوى پروردگارت روى آور (8)

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 4 خرداد 1390    | توسط: ط ط    |    |
نظرات()