به نام خداوند رحمتگر مهربان

 

سوگند به روشنایى روز (1)

سوگند به شب چون آرام گیرد (2)

[كه] پروردگارت تو را وانگذاشته و دشمن نداشته است (3)

و قطعا آخرت براى تو از دنیا نیكوتر خواهد بود (4)

و بزودى پروردگارت تو را عطا خواهد داد تا خرسند گردى (5)

مگر نه تو را یتیم یافت پس پناه داد (6)

و تو را سرگشته یافت پس هدایت كرد (7)

و تو را تنگدست ‏یافت و بى‏نیاز گردانید (8)

و اما [تو نیز به پاس نعمت ما] یتیم را میازار (9)

و گدا را مَران (10)

و از نعمت پروردگار خویش [با مردم] سخن گوى (11)

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 4 خرداد 1390    | توسط: ط ط    |    |
نظرات()