به نام خداوند رحمتگر مهربان

 

آنگاه كه آسمان ازهم بشكافد (1)

و آنگاه كه ستارگان پراكنده شوند (2)

و آنگاه كه دریاها از جا بركنده گردند (3)

و آنگاه كه گورها زیر و زبر شوند (4)

هر نفسى آنچه را پیش فرستاده و باز پس گذاشته بداند (5)

اى انسان چه چیز تو را در باره پروردگار بزرگوارت مغرور ساخته (6)

همان كس كه تو را آفرید و [اندام] تو را درست كرد و [آنگاه] تو را سامان بخشید (7)

و به هر صورتى كه خواست تو را تركیب كرد (8)

با این همه شما منكر [روز] جزایید (9)

و قطعا بر شما نگهبانانى [گماشته شده]اند (10)

[فرشتگان] بزرگوارى كه نویسندگان [اعمال شما] هستند (11)

آنچه را مى‏كنید مى‏دانند (12)

قطعا نیكان به بهشت اندرند (13)

و بى‏شك بدكاران در دوزخند (14)

روز جزا در آنجا درآیند (15)

و از آن [عذاب] دور نخواهند بود (16)

و تو چه دانى كه چیست روز جزا (17)

باز چه دانى كه چیست روز جزا (18)

روزى كه كسى براى كسى هیچ اختیارى ندارد و در آن روز فرمان از آن خداست (19)

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 5 خرداد 1390    | توسط: ط ط    |    |
نظرات()