به نام خداوند رحمتگر مهربان

 

سوگند به فرستادگان پى ‏در پى (1)

كه سخت توفنده‏اند (2)

و سوگند به افشانندگان افشانگر (3)

كه [میان حق و باطل] جداگرند (4)

و القاكننده وحى‏اند (5)

خواه عذرى باشد یا هشدارى (6)

كه آنچه وعده یافته‏اید قطعا رخ خواهد داد (7)

پس وقتى كه ستارگان محو شوند (8)

و آنگاه كه آسمان بشكافد (9)

آنگاه كه كوه‏ها از جا كنده شوند (10)

و آنگاه كه پیامبران به میقات آیند (11)

براى چه روزى تعیین وقت ‏شده است (12)

براى روز داورى [یا شاید روز جدایی؟] (13)

و تو چه دانى كه روز داورى چیست (14)

آن روز واى بر تكذیب‏ كنندگان (15)

مگر پیشینیان را هلاك نكردیم (16)

سپس از پى آنان پسینیان را مى‏بریم (17)

با مجرمان چنین مى‏كنیم (18)

آن روز واى بر تكذیب ‏كنندگان (19)

مگر شما را از آبى بى ‏مقدار نیافریدیم (20)

پس آن را در جایگاهى استوار نهادیم (21)

تا مدتى معین (22)

و توانا آمدیم و چه نیك تواناییم (23)

آن روز واى بر تكذیب‏ كنندگان (24)

مگر زمین را محل اجتماع نگردانیدیم (25)

چه براى مردگان چه زندگان (26)

و كوه‏هاى بلند در آن نهادیم و به شما آبى گوارا نوشانیدیم (27)

ن روز واى بر تكذیب‏كنندگان (28)

بروید به سوى همان چیزى كه آن را تكذیب مى‏كردید (29)

بروید به سوى [آن] دود سه شاخه (30)

نه سایه‏ دار است و نه از شعله [آتش] حفاظت مى‏كند (31)

[دوزخ] چون كاخى [بلند] شراره مى‏افكند (32)

گویى شترانى زرد رنگند (33)

آن روز واى بر تكذیب‏ كنندگان (34)

این روزى است كه دَم نمى‏زنند (35)

و رخصت نمى‏یابند تا پوزش خواهند (36)

آن روز واى بر تكذیب ‏كنندگان (37)

این [همان] روز داورى است‏ شما و [جمله] پیشینیان را گرد مى‏آوریم (38)

پس اگر حیله ایى دارید در برابر من انجام دهید (39)

آن روز واى بر تكذیب ‏كنندگان (40)

اهل تقوا در زیر سایه‏ها و بر كنار چشمه ‏سارانند (41)

با هر میوه‏اى كه خوش داشته باشند (42)

به [پاداش] آنچه مى‏كردید بخورید و بیاشامید گواراتان باد (43)

ما نیكوكاران را چنین پاداش مى‏دهیم (44)

آن روز واى بر تكذیب ‏كنندگان (45)

[اى كافران] بخورید و اندكى برخوردار شوید كه شما گناهكارید (46)

[ولى] آن روز واى بر تكذیب ‏كنندگان (47)

و چون به آنان گفته شود ركوع كنید به ركوع نمى‏روند (48)

آن روز واى بر تكذیب ‏كنندگان (49)

پس به كدامین سخن پس از [قرآن] ایمان مى‏آورند!؟ (50)

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 5 خرداد 1390    | توسط: ط ط    |    |
نظرات()