به نام خداوند رحمتگر مهربان

 

آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است‏ خدایى را كه پادشاه پاك ارجمند فرزانه است تسبیح مى‏گویند (1)

اوست آن كس كه در میان بى‏سوادان فرستاده‏اى از خودشان برانگیخت تا آیات او را بر آنان بخواند و پاكشان گرداند و كتاب و حكمت بدیشان بیاموزد و [آنان] قطعاً پیش از آن در گمراهى آشكارى بودند (2)

و [نیز بر جماعتهایى] دیگر از ایشان كه هنوز به آنها نپیوسته‏اند و اوست ارجمند سنجیده‏كار (3)

این فضل خداست آن را به هر كه بخواهد عطا مى‏كند و خدا داراى فضل بسیار است (4)

مَثَل كسانى كه [عمل به] تورات بر آنان بار شد [و بدان مكلف گردیدند] آنگاه آن را به كار نبستند ، همچون مَثَل خرى است كه كتابهایى را بر پشت مى‏كشد [وه] چه زشت است وصف آن قومى كه آیات خدا را به دروغ گرفتند و خدا مردم ستمگر را، راه نمى‏نماید (5)

بگو اى كسانى كه یهودى شده‏اید اگر پندارید كه شما دوستان خدایید نه مردم دیگر، پس اگر راست مى‏گویید درخواست مرگ كنید (6)

و[لى] هرگز آن را به سبب آنچه از پیش به دست‏ خویش كرده‏اند آرزو نخواهند كرد و خدا به [حال] ستمگران داناست (7)

بگو آن مرگى كه از آن مى‏گریزید قطعا به سر وقت‏ شما مى‏آید آنگاه به سوى داناى نهان و آشكار بازگردانیده خواهید شد و به آنچه [در روى زمین] مى‏كردید آگاهتان خواهد كرد (8)

اى كسانى كه ایمان آورده‏اید چون براى نماز جمعه ندا درداده شد به سوى ذكر خدا بشتابید و داد و ستد را واگذارید اگر بدانید این براى شما بهتر است (9)

و چون نماز گزارده شد در [روى] زمین پراكنده گردید و فضل خدا را جویا شوید و خدا را بسیار یاد كنید باشد كه شما رستگار گردید (10)

و چون داد و ستد یا سرگرمی اى ببینند به سوى آن روى‏آور مى‏شوند و تو را در حالى كه ایستاده‏اى ترك مى‏كنند بگو آنچه نزد خداست از سرگرمى و از داد و ستد بهتر است و خدا بهترین روزى دهندگان است (11)

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 8 خرداد 1390    | توسط: ط ط    |    |
نظرات()