به نام خداوند رحمتگر مهربان

 

آن واقعه چون وقوع یابد (1)

[كه] در وقوع آن دروغى نیست (2)

پست‏كننده [و] بالابرنده است (3)

چون زمین با تكان [سختى] لرزانده شود (4)

و كوهها [همگی] ریزه ریزه شوند (5)

و غبارى پراكنده گردند (6)

و شما سه دسته شوید (7)

یاران دست راست كدامند یاران دست راست (8)

و یاران چپ كدامند یاران چپ (9)

و سبقت‏گیرندگان مقدمند (10)

آنانند همان مقربان [خدا] (11)

در باغستانهاى پر نعمت (12)

گروهى از پیشینیان (13)

و اندكى از متاخران (14)

بر تختهایى جواهرنشان (15)

كه روبروى هم بر آنها تكیه داده‏اند (16)

بر گردشان پسرانى جاودان [به خدمت] مى‏گردند (17)

با جامها و آبریزها و پیاله[ها]یى از باده ناب روان (18)

[كه] نه از آن دردسر گیرند و نه بى‏خرد گردند (19)

و میوه از هر چه اختیار كنند (20)

و از گوشت پرنده هر چه بخواهند (21)

و حوران چشم‏ درشت (22)

مثل لؤلؤ نهان میان صدف (23)

[اینها] پاداشى است براى آنچه مى‏كردند (24)

در آنجا نه بیهوده‏اى مى‏شنوند و نه [سخنى] گناه‏ آلود (25)

سخنى جز سلام و درود نیست (26)

و یاران راست‏یاران راست كدامند (27)

در [زیر] درختان كنار بى‏خار (28)

و درختهاى موز كه میوه‏اش خوشه خوشه روى هم چیده است (29)

و سایه‏اى پایدار (30)

و آبى ریزان (31)

و میوه‏اى فراوان (32)

نه بریده و نه ممنوع (33)

و همخوابگانى بالا بلند (34)

ما آنان را پدید آورده‏ایم پدید آوردنى (35)

و ایشان را دوشیزه گردانیده‏ایم (36)

شوهر دوست همسال (37)

براى یاران راست (38)

كه گروهى از پیشینیانند (39)

و گروهى از متاخران (40)

و یاران چپ كدامند یاران چپ (41)

در [میان] باد گرم و آب داغ (42)

و سایه‏اى از دود تار (43)

نه خنك و نه خوش (44)

اینان بودند كه پیش از این ناز پروردگان بودند (45)

و بر گناه بزرگ پافشارى مى‏كردند (46)

و مى‏گفتند آیا چون مردیم و خاك واستخوان شدیم واقعا [باز] زنده مى‏گردیم (47)

یا پدران گذشته ما [نیز] (48)

بگو در حقیقت اولین و آخرین (49)

قطعا همه در موعد روزى معلوم گرد آورده شوند (50)

آنگاه شما اى گمراهان دروغپرداز (51)

قطعا از درختى كه از زَقُوم است‏ خواهید خورد (52)

و از آن شكمهایتان را خواهید آكند (53)

و روى آن از آب جوش مى‏نوشید (54)

[مانند] نوشیدن شتران تشنه (55)

این است پذیرایى آنان در روز جزا (56)

ماییم كه شما را آفریده‏ایم پس چرا تصدیق نمى‏كنید (57)

آیا آنچه را [كه به صورت نطفه] فرو مى‏ریزید دیده‏اید (58)

آیا شما آن را خلق مى‏كنید یا ما آفریننده‏ایم (59)

ماییم كه میان شما مرگ را مقدر كرده‏ایم و بر ما سبقت نتوانید جست (60)

[و مى‏توانیم] امثال شما را به جاى شما قرار دهیم و شما را [به صورت] آنچه نمى‏دانید پدیدار گردانیم (61)

و قطعا پدیدار شدن نخستین خود را شناختید پس چرا سر عبرت گرفتن ندارید (62)

آیا آنچه را كشت مى‏كنید ملاحظه كرده‏اید (63)

آیا شما آن را [بى‏یارى ما] زراعت مى‏كنید یا ماییم كه زراعت مى‏كنیم (64)

اگر بخواهیم قطعا خاشاكش مى‏گردانیم پس در افسوس [و تعجب] مى‏افتید (65)

[و مى‏گویید] واقعا ما زیان زده‏ایم (66)

بلكه ما محروم شدگانیم (67)

آیا آبى را كه مى‏نوشید دیده‏اید (68)

آیا شما آن را از [دل] ابر سپید فرود آورده‏اید یا ما فرودآورنده‏ایم (69)

اگر بخواهیم آن را تلخ مى‏گردانیم پس چرا سپاس نمى‏دارید (70)

آیا آن آتشى را كه برمى‏افروزید ملاحظه كرده‏اید (71)

آیا شما [چوب] درخت آن را پدیدار كرده‏اید یا ما پدیدآورنده‏ایم (72)

ما آن را [مایه] عبرت و [وسیله] استفاده براى بیابانگردان قرار داده‏ایم (73)

پس به نام پروردگار بزرگت تسبیح گوى (74)

نه [چنین است كه مى‏پندارید] سوگند به جایگاه‏هاى [ویژه و فواصل معین] ستارگان (75)

اگر بدانید آن سوگندى سخت بزرگ است (76)

كه این [پیام] قطعا قرآنى است ارجمند (77)

در كتابى نهفته (78)

كه جز پاك ‏شدگان بر آن دست ندارند (79)

وحی اى است از جانب پروردگار جهانیان (80)

آیا شما این سخن را سبك [و سست] مى‏گیرید (81)

و تنها نصیب خود را در تكذیب [آن] قرار مى‏دهید (82)

پس چرا آنگاه كه [جان شما] به گلو مى‏رسد (83)

و در آن هنگام خود نظاره گرید (84)

و ما به آن [محتضر] از شما نزدیكتریم ولى نمى‏بینید (85)

پس چرا اگر شما بى‏جزا مى‏مانید [و حساب و كتابى در كار نیست] (86)

اگر راست مى‏گویید [روح] را برنمى‏گردانید (87)

و اما اگر [او] از مقربان باشد (88)

[در] آسایش و راحت و بهشت پر نعمت [خواهد بود] (89)

و اما اگر از یاران راست باشد (90)

از یاران راست بر تو سلام باد (91)

و اما اگر از دروغزنان گمراه است (92)

پس با آبى جوشان پذیرایى خواهد شد (93)

و [فرجامش] درافتادن به جهنم است (94)

این است همان حقیقت راست [و] یقین (95)

پس به نام پروردگار بزرگ خود تسبیح گوى (96)

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 9 خرداد 1390    | توسط: ط ط    |    |
نظرات()